กลับไปดูหมวดสินค้าอื่น

รถน้ำ

รถน้ำขนาดใหญ่พิเศษเหมาะสำหรับงานเหมือง โรงโม่หิน และหน่วยงานก่อสร้าง ขนาดใหญ่ ที่ต้องการอัตราการปืนป่ายสูง มีห้วฉีดน้ำรอบคัน ทั้งฝักบัว, ปากเป็ด และหัวฉีดดับเพลิง เป็นต้น

No items found.