CAEC มีเครื่องจักรให้เลือกมากกว่า 10 ประเภท

บริษัท ซีเอีซี แมชซีนเนอรี่ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2556 ดำเนินการธุรกิจให้เช่าเครื่องจักรกลหนักและงานบริการพร้อมคนขับ เพราะเครื่องมือคือสิ่งสำคัญในการพัฒนาและเป็นปัจจัยในการสรรค์สร้างสิ่งต่างๆ บริษัทฯ จึงได้นำเสนอเช่าเครื่องจักรกลหนักคุณภาพสูง ตอบสนองทุกการใช้งานได้หลากหลายประสิทธิภาพที่มาพร้อมกับความประหยัด